Privacy en cookie verklaring

Camperplaats Croy kan persoonsgegeven over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Camperplaats Croy. Of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Camperplaats Croy verstrekt. Camperplaats Croy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor en achternaam
– Uw e-mailadres
– Indien gewenst uw telefoonnummer
– Uw IP-address

Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Camperplaats Croy verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende doeleinden:

– Om telefonisch of via de mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt
– Om telefonisch of via de mail contact met u op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Camperplaats Croy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Camperplaats Croy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Camperplaats Croy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Camperplaats Croy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Camperplaats Croy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Camperplaats Croy op via [email protected]. Camperplaatscroy.nl is een website van Camperplaats Croy. Camperplaats Croy is als volgt te bereiken:

Postadres: Croylaan 6, 5735 PC Aarle-Rixtel

Vestigingsadres: Jonker Karrellaan 3, 5735 PT Aarle-Rixtel

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17114931

Telefoon: 06 202 921 91

E-mailadres: [email protected]